×
Klik voor meer producten.
Geen producten gevonden.

Onze winkel gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en we raden u aan het gebruik ervan te accepteren om volledig te kunnen profiteren van uw browsen.

Maak een offerte van mijn winkelwagen Vraag een offerte aan
Onlangs bekeken
Geen artikelen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden en bijzonder verkoopvoorwaarden die specifiek zijn voor elk van de artikelen aangeboden op de website PACKNWOOD.NL regelen alleen de verhouding tussen FIRST Nederland (B.V. met een kapitaal van € 10.000 die gevestigd is op de Hogehilweg 16, 1101 CD AMSTERDAM, geregistreerd onder btw-identificatienummer: NL853988018B02) en haar klanten, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name die van toepassing voor de verkoop in de winkel.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen in Nederland. Geen enkel levering zal plaatsvinden buiten deze gebieden.

1. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

Geen bevestiging door de klant van een order ingevoerd op de site materialiseert van haar aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden PACKNWOOD.NL en acceptatie van de specifieke voorwaarden van de bestelling.

Als zodanig geen commando zonder dat de klant kan worden gestuurd heeft eerder uitdrukkelijk verklaard, door het vakje voor dit doel, heeft hij gelezen en akkoord gaat met deze voorwaarden van verkoop.

Tenslotte is hier dat de cliënt opgemerkt voor de bevestiging van een mechanisme voor verbeteren of wijzigen van zijn keuze. Dit mechanisme is beschikbaar in elke fase van het proces van binnenkomst van de bestelling.

2. PRODUCT

Elk item aangeboden op de site is het onderwerp van een aandeel van een korte presentatie over een lijst met de naam, de hoeveelheid, de prijs, de referentie in de Vlaamse taal. PACKNWOOD.NL behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment het assortiment gepresenteerd.

Biedt producten aangeboden door de website zijn onderworpen aan de beschikbaarheid van deze en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Verder wordt begrepen dat de kenmerken, afmetingen, gewicht, foto die op zijn enkel indicatief. PACKNWOOD.NL behoudt zich het recht voor om het product waarop de bestelling, zelfs na ontvangst van het, maar de essentiële kenmerken van het product worden beïnvloed vervangen.

De site stuurt geen gratis monster van het product (zie pagina MONSTERS). De verplichtingen van de verwijdering van afval van producten gekocht en hun waarderingen worden overgedragen aan de klant.

3. GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD

Op de eerste orde, en voor het milieu voor elke klant, een e-mail gebruikersnaam en wachtwoord aanpassen, worden gekozen en ingevoerd door het. Een unieke identificatie van de controle wordt dan uitgevoerd door het systeem.

De gebruikersnaam en het wachtwoord als bewijs van de identiteit van de klant en zich verbinden tot bestellingen geplaatst via hen. Zij waarderen van de elektronische handtekening. De opdrachtgever is de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van de id en wachtwoord. Hij draagt alleen de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van derden, die zich bewust zijn van hen waren, tenzij hij bewijst dat de kennis van hun gebruikersnaam en wachtwoord te wijten aan een gebrek aan PACKNWOOD. NL.
De klant kan op elk ogenblik op de site, het wachtwoord wijzigen of herstellen van uw login of wachtwoord kwijt.

4. CONTRACT VORMING : PROCEDURE EN BEWIJS

Alle Bestelling is tegelijkertijd onderworpen aan een samenvatting voordat de klant wordt gevraagd om de bestelling te bevestigen. De klant moet dan het afleveradres en de betaalmethode aangeven . Hij wordt vervolgens gevraagd om " bestelling bevestigen ".

Vanuit dit, wordt de bestelling automatisch opgeslagen en staat vast en definitief. Elke bestelling met een keuze van het betalen met een creditcard wordt beschouwd als effectief alleen wanneer het betrokken betaling centra hun toestemming hebben gegeven. In geval van weigering, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

PACKNWOOD.BE bevestigd per e-mail naar de klant ontvangst van de bestelling . Deze bevestiging geeft het ordernummer , de totale betaling , de wijze van betaling gekozen , de plaats van levering . De informatie die door de koper bij het maken van een bestelling is .

In het geval van een fout van de klant in de invulling van zijn gegevens of die van de plaats van levering, in het bijzonder zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, creditcardnummer of betaling, wat resulteert in het verlies van producten, de klant is verantwoordelijk voor de betaling van de verloren producten.

De automatische registratie van PACKNWOOD.NL systemen worden beschouwd als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling van de klant en de aard, inhoud en datum van de bevestiging van ontvangst van de bestelling de plaats en de aard, inhoud en timing van alle e -mail tussen de cliënt en PACKNWOOD.NL uitgewisseld .

Informatie met betrekking tot alle transacties van de identificatie zal worden opgeslagen en gearchiveerd door PACKNWOOD.NL en worden gebruikt als bewijs in een geschil met de klant . Ze hebben bewijskracht indien verschillend tussen de partijen en door PACKNWOOD.NL zal worden gehouden. In alle gevallen , het aanbieden van een online credit card nummer of kiezen voor een betaling per cheque en het versturen van het bevel geldig bewijs van de volledigheid van de genoemde orde , handtekening en aanvaarding van alle verrichtingen op de plaats en leidt vanwege de hoeveelheid van de bestelling bevestigd PACKNWOOD.NL .

5. LEVERING

De producten worden geleverd op het adres dat de klant heeft verstrekt tijdens het bestelproces . Levertijden staan vermeld op de site en ze zijn gemiddelde levertijden . Er is uitdrukkelijk begrepen dat deze termijnen indicatief voor hun niet-naleving kan zijn mogen in geen geval aansprakelijk voor PACKNWOOD.NL .

Levering is de levering van producten door een erkende vervoerder door PACKNWOOD.NL .

Indien de opdrachtgever niet in staat is om te zorgen voor de geleverde producten , is het verantwoordelijk om zo snel mogelijk PACKNWOOD.NL informeren op welke wijze dan zoals e-mail of telefoon . In dat geval worden de kosten van levering of herlevering zijn voor rekening van de klant .

De goederen reizen op risico van de ontvanger . De klant akkoord gaat , wanneer het wordt geleverd door de vervoerder , ondertekenen de ontvangst ( niet de levering) die door de bestuurder of vertegenwoordiger PACKNWOOD.NL machtigen derde ontvangt merchandise ondertekenen van de voucher . De ondertekening van impliceert erkenning van de levering .

Na ontvangst van de producten , is het controleren van de klant in aanwezigheid van de drager , de toestand van de geleverde producten . In het geval dat , na het openen van de verpakking de klant noteer dat de producten beschadigd zijn of ontbreekt , is het aan hem om de klantenservice te contacteren binnen drie dagen contact@packnwood.nl per email of per telefoon 0643 021 565.

In geval van betaling per cheque of overschrijving , wordt de bestelling verwerkt ontvangst van de betaling . Bijgevolg wordt de levertijd verlengd in vergelijking met die vermeld op de dag van bestelling .
PACKNWOOD.NL boek Nederland .

6. RETOUR

De klant heeft een wachttijd van tien dagen vanaf de ontvangst van de goederen op het gewenste product voor uitwisseling of terugbetaling zonder boete, op het volgende adres: FIRSTPACK Nederland, 110, rue des Martyrs de la Résistance, 59160 LOMME, France. In het geval van de uitoefening van het herroepingsrecht, PACKNWOOD.NL gehouden in ruil het product of de terugbetaling van alle betaalde bedragen aan de klant kosteloos, exclusief de verzendkosten. De klant zal kunnen kiezen tussen een terugbetaling of een uitwisseling van produkten. In het geval van een terugbetaling, het is te wijten binnen een termijn van maximaal 30 dagen per overschrijving of PayPal-account direct indien mogelijk.

Echter, indien de klant zijn herroepingsrecht uitoefent, moet hij het product terug in perfecte staat in de originele ongeopende verpakking met de factuur op tijd en specifieke voorwaarden. PACKNWOOD.NL behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen indien het product niet meer in de originele verpakking.

8. BETALING

De klant kiest op het moment van Bestelling, hetzij: - voor betaling per creditcard - of voor betaling via overschrijving - ofwel een betaling via PayPal. In het geval van betaling per overschrijving, het verwerken van de bestelling wordt alleen gedaan na ontvangst van de betaling.

In het geval van betaling per overschrijving, moet dat gedaan worden op de naam van FIRSTPACK NEDERLAND B.V., Hogehilweg 16, 1101 CD AMSTERDAM (Nederland), (Rekeningnummer: NL92 RABO 01848554 70 SWIFT RABO NL 2U).

In het geval van betaling per creditcard, de klant biedt PACKNWOOD.NL zijn kaartnummer om de betaling te autoriseren. PACKNWOOD.NL biedt een veilige betalingssysteem via RABOBANK en IDEAL CREDIT CARD en zorgt voor het behoud van de vertrouwelijkheid van kaartnummers door bescherming procedures en cryptologie.

In het geval van een PayPal-betaling, moet de klant de procedure op de website PACKNWOOD.NL volgen en vervolgens op PayPal voorgestelde FIRSTPACK Nederland interface.

Bij het ontbreken van een vergunning van de betaling per creditcard, PayPal of betaling via overschrijving, wordt de order niet beschikbaar voor de klant gemaakt. PACKNWOOD.NL behoudt zich het recht voor om niet te gaan met de bestelling van een klant waarvoor betalingsproblemen zijn reeds plaatsvindt.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Tenzij schriftelijk van PACKNWOOD.NL meegedeeld aan de klant voor de levering van elke bestelling voorafgaand besluit PACKNWOOD.NL behouden de volle eigendom van de geleverde totdat volledige betaling, alsook die overeenkomt met een perfecte uitvoering goederen door de Klant van zijn verplichtingen jegens PACKNWOOD.NL 

10. GARANTIE

Elke verkoop van producten is onderhevig aan juridische waarborgen en meer specifiek op de impliciete garantie.

11. SCHORSING VAN DE GELDIGHEID VAN EEN KLANT LOGIN

Een gebrek aan vorderingen op een klant PACKNWOOD.NL betalen kan automatisch de geldigheid van het ID schorten en onmiddellijk .

12. KLANTENSERVICE

Voor alle problemen of informatie , kan de klant een e-mail of een brief sturen naar contact@packnwood.nl FIRST Nederland 110 , rue des Martyrs de la Resistance , 59160 Lomme, France .

13. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van de site , of visuele of audio , zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht en patenten . Zij zijn het exclusieve eigendom van FIRST Nederland .

Door in te loggen op PACKNWOOD.NL website , kan de klant niet kopiëren of downloaden van alle of een deel van de inhoud , zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van FIRST Nederland . De gebruiker heeft een persoonlijke website titel kan plaatsen op zijn website een directe link naar de homepage van de site of de productpagina . Het zal niet in dit geval een impliciete aansluitingsovereenkomst .

14. AANSPRAKELIJKHEID

Tenzij dwingende wettelijke bepalingen van het tegendeel , kan de verantwoordelijkheid PACKNWOOD.NL niet aansprakelijk worden gesteld als exclusief en bewezen fout in het veroorzaken van de schade . Tenzij het bewijs van zijn schuld , PACKNWOOD.NL niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook gesteld materieel of immaterieel eigendom die kunnen voortvloeien uit onjuist gebruik van de identificatie of de procedure voor de toekenning controleren .

De verantwoordelijkheid is vooral PACKNWOOD.NL geen aansprakelijk voor enige inherent aan het gebruik van internet , zoals het opnemen van een opschorting van de dienst , inbraak of de aanwezigheid van computervirussen risico . PACKNWOOD.NL zal in geen geval aansprakelijk voor de klant voor enige gevolgschade, zoals schade of verstoring van de activiteiten , verlies van goodwill , verlies van winst , verlies merkimago of gegevensverlies van worden gehouden .

In elk geval kan de verantwoordelijkheid PACKNWOOD.NL jegens de klant niet gehouden dan zes maanden na het plaatsvinden van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot het en dan het totaal nettobedrag van de klant PACKNWOOD.NL betaald onder de controle die gegenereerd aansprakelijkheid .

15. GOD

De partijen niet aansprakelijk worden gesteld voor een schending van een van zijn verplichtingen bij het zich voordoen van een situatie van overmacht zoals gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek worden gehouden .

Overmacht omvat met name de volgende gebeurtenissen : brand , een onderbreking van de computer -en telecommunicatiesystemen , vervoer incidenten of fouten , stakingen , blokkeren , verbod of een verbod in-of uitvoer .

16. GEGEVENSBESCHERMING

Onder orden , is PACKNWOOD.NL verplicht om persoonsgegevens te verzamelen . Deze gegevens worden verwerkt en opgeslagen onder omstandigheden hun veiligheid . Sommige van deze gegevens zijn essentieel voor de behandeling van aanvragen of bestellingen van klanten .
Overgedragen PACKNWOOD.NL persoonsgegevens worden automatisch verwerkt , in overeenstemming met de Belgische wetgeving , voor de behandeling van klantgegevens binnen een redelijke beheer van klantendossiers en zakelijke doelstellingen PACKNWOOD als voor mailings van PACKNWOOD of bedrijven die behoren tot de eerste groep om bestellingen en betalingen te verwerken , voor informatiebeheer en marktonderzoek en de klantenservice te verbeteren . De klant heeft een recht van toegang , rectificatie en verwijdering van gegevens .
De klant is daarom waarschijnlijk promotionele aanbiedingen PACKNWOOD.NL ontvangen. Als hij niet wil , kan hij zich daartegen te verzetten , of door te schrijven naar FIRST Nederland of door het sturen van een email naar contact@packnwood.nl , of door op de afmeldlink automatisch bij het ontvangen van een commerciële e - mail .

17. VERANDERING

De partijen komen overeen dat PACKNWOOD.NL kan , van rechts , haar dienst te wijzigen zonder enige formaliteit en draag geschikte deze veranderingen in termen van online verkoop . PACKNWOOD.NL nodigt de klant op elke nieuwe om de bepalingen en voorwaarden van kracht zijn zorgvuldig te lezen .

18. TIJD

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor de duur van de online diensten van PACKNWOOD.NL , onder voorbehoud van wijzigingen in overeenstemming met artikel 17 .

19. VOLLEDIGE

De ongeldigheid van een bepaling van deze overeenkomst onder een dergelijke wet -of regelgeving of na een besluit van een bevoegde rechter heeft kracht van gewijsde niet de overige bepalingen ongeldig contract .

20. MONSTER

PACKNWOOD.NL kan zijn producten bemonsteren vanaf 1 tot 10 monsters referenties voor €19,36 inclusief btw, dat overeenkomt met het bedrag van de pakketdienst.

Voor betalingsvoorwaarden , verwijzen wij u naar " monsters " .

Monsters zullen worden verzonden binnen10 dagen .

Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd . PACKNWOOD.NL behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen te maken zonder voorafgaande kennisgeving . En monsters kunnen soms afwijken van geleverde model .

21. MINOR

PACKNWOOD.NL herinnert eraan dat minderjarigen de capaciteit te contracteren niet hebben . Daarnaast moet het verzamelen van gegevens van minderjarigen worden onderworpen aan de openbaarmaking van het ouderlijk gezag kan bezwaar maken tegen het behoud en / of overdracht aan derden . Iedereen bestellen op de site gaan akkoord belangrijkste te zijn .

22. TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Nederland recht . In geval van betwisting , moet de klant eerst contact opnemen met het bedrijf om een minnelijke oplossing te vinden . Anders zal de Franse rechtbanken bevoegd. De taal van dit contract is de Vlaamse taal .

Menu

Instellingen