×
Klik voor meer producten.
Geen producten gevonden.

Onze winkel gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en we raden u aan het gebruik ervan te accepteren om volledig te kunnen profiteren van uw browsen.

Maak een offerte van mijn winkelwagen Vraag een offerte aan
Onlangs bekeken
Geen artikelen

Ons privacybeleid

In dit privacybeleid verwijzen "FIRST", "Wij", "Ons" en "Onze" naar de FIRST Groep en/of een of meer van haar aangesloten bedrijven die uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken. Elke onderneming die deel uitmaakt van de FIRST-groep is een afzonderlijke rechtspersoon. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is dezelfde voor alle bedrijven en kan worden gecontacteerd via e-mail dpo@groupefirst.com

Dit is het privacybeleid van FIRST met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Het is van toepassing op persoonsgegevens zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, die van toepassing is met ingang van 25 mei 2018 "de algemene verordening gegevensbescherming" (hierna "AVG" genoemd).

Onder persoonlijke gegevens wordt verstaan alle gegevens betreffende een identificeerbare Gebruiker. Elke natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd op basis van informatie die over hem/haar is verzameld in het kader van de verlening van een dienst door FIRST, wordt geacht identificeerbaar te zijn. De term Dienst (hierna "Dienst(en)" genoemd) is van toepassing op elke website, toepassing, tool of ander product dat door FIRST wordt aangeboden voor gebruik door een Gebruiker, waarin naar dit Privacybeleid wordt verwezen, ongeacht de wijze waarop u toegang krijgt tot of gebruik maakt van de Dienst, ook via mobiele apparaten. De term Gebruiker is van toepassing op personen die gebruik hebben gemaakt van een door FIRST geleverde dienst.

1. Toepassingsgebied

In dit privacybeleid geven we informatie over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt, evenals over uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. In ons document staat ook de informatie die wij in het kader van de AVG aan de betrokkenen moeten geven. De principes die in dit Privacybeleid worden uiteengezet, zijn van toepassing op alle persoonlijke gegevens die u aan FIRST verstrekt en op alle persoonlijke gegevens die wij uit andere bronnen verzamelen.

2. Verzameling van persoonsgegevens

Het verzamelen van persoonlijke gegevens vindt over het algemeen plaats in het kader van onze zakelijke relaties. Persoonlijke gegevens worden verzameld via meerdere bronnen op onze website, per e-mail, telefonisch, door onze vertegenwoordigers of op een evenement.

Website:

 • Online kopen
 • Contactformulieren
 • Downloads van documenten
 • Enquêtes/vragenlijsten
 • Vragen van klanten en retourzendingen
 • Cookies (zie ons cookiebeleid)
 • Kenniscycli
 • Snelle analyses

E-mail of mail:

 • Bestelling
 • Nieuwsbrieven
 • Uitnodigingen
 • Klanttevredenheidsonderzoeken

Telefoon:

 • Aankoop
 • Klantcontactverzoeken
 • Inlichtingen en verzoeken om informatie
 • Interviews met klantentevredenheid

In persoon:

 • Zakelijke bijeenkomst
 • Vergaderingen op evenementen/handelsmarkten
 • Aankoop bij een Cash

3. Verzamelde persoonlijke gegevens

Afhankelijk van het type bron, verzamelen we:

 • Uw voor- en achternamen
 • Uw beschaafdheid
 • De naam van uw bedrijf, uw functie
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mail, uw bedrijfs- en/of woonadres
 • Om betalingen, kredieten of andere transacties die u met ons kunt aangaan, uw creditcard of andere rekeninggegevens te activeren

Als u contact met ons opneemt, zullen wij ook de door u verstrekte informatie verzamelen.

Op de websites houden wij de verkeersgegevens bij die automatisch door onze server worden geregistreerd, zoals uw IP-adres, de bezochte URL voor onze site en andere bezochte pagina's. We verzamelen ook de statistieken van de site, zoals welke pagina's het vaakst worden bezocht en hoe vaak ze worden bezocht. We kunnen een persoon niet identificeren aan de hand van verkeersgegevens of de statistieken van de site, tenzij u inlogt op uw eigen account op de site.

4. Doelen waarvoor we persoonlijke gegevens verzamelen

De privacy van de gebruikers wordt beschermd door regelgeving. Volgens de regels voor gegevensbescherming mag FIRST de persoonsgegevens van zijn gebruikers alleen gebruiken als er een geldige wettelijke basis voor is. FIRST moet ervoor zorgen dat het een of meer van de volgende rechtsgrondslagen heeft:

 • Het uitvoeren van een contract (bijvoorbeeld het verwerken en uitvoeren van een order of het openen en beheren van een klantaccount)
 • Vervulling van een wettelijke verplichting (bijv. het bewaren van facturen)
 • Wanneer het in het legitieme belang is van de efficiënte en rechtmatige werking, ontwikkeling en verbetering van First
 • Wanneer de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

Een "legitiem belang" van First mag niet in strijd zijn met de rechten en vrijheden van de gebruikers. Voorbeelden van legitieme belangen die in het AVG worden genoemd, zijn onder meer fraudepreventie, direct marketing en het delen van gegevens binnen een groep bedrijven (zoals First).

Het bedrijf FIRST wordt geleid om persoonlijke gegevens van zijn klanten te verzamelen en vast te leggen om de volgende behandelingen uit te voeren:

Waarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Wat zijn onze redenen?

 • Klantenaccount-, winkelwagen- en orderbeheer;
 • Uitvoering van het contract tussen een klant en FIRST
 • Het legitieme belang van FIRST
 • Beheer van betalings- en krediettransacties;
 • Uitvoering van het contract tussen een klant en FIRST
 • Beheer van de leveringsactiviteiten;
 • Uitvoering van het contract tussen een klant en FIRST
 • Klantrelatiebeheer (telefoon / chat / e-mail), after-sales service order tracking, product retouren en terugbetalingen ;
 • Uitvoering van het contract tussen een klant en FIRST
 • Registratie van uitwisselingen tussen de klantenservice en de klant per telefoon of chat; met het oog op de verbetering van de dienstverlening;
 • Het legitieme belang van FIRST om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren
 • Beheer van de klanttevredenheid (verzameling van meningen van klanten over producten en prestaties van de klantenservice);
 • Het legitieme belang van FIRST bij het verbeteren van producten en diensten
 • Bestrijding van fraude tijdens de betaling van de bestelling en het beheer van onbetaalde bestellingen;
 • Uitvoering van het contract tussen een klant en FIRST
 • Het legitieme belang van FIRST
 • Statistische operaties, analyse, selectie en segmentatie van klanten om de kennis van klanten te verbeteren;
 • Uitvoering van het contract tussen een klant en FIRST
 • Het legitieme belang van FIRST
 • Het versturen van gerichte commerciële aanbiedingen via e-mail, mobiele meldingen, op sociale netwerken, op andere websites of enige andere vorm van ondersteuning;

 • Toestemming van de klant
 • Het legitieme belang van FIRST
 • Personalisering van sites (mobiel en desktop) en applicaties volgens de affiniteiten van de gebruiker;

 • Toestemming van de klant
 • Site verkeersmeting (mobiel en desktop) en mobiele apps;
 • Toestemming van de klant
 • Het beschikbaar stellen van hulpmiddelen voor het delen van informatie op sociale netwerken;
 • Toestemming van de klant
 • Archivering van commerciële documenten (factuur, leverings- en transportopdrachten);
 • Wettelijke verplichting
 • Commerciële prospectie van potentiële klanten via e-mail, telefoon, post, via afspraken, beurzen.
 • Het legitieme belang van FIRST
 • Toestemming van de klant

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de in dit beleid beschreven doeleinden, of voor doeleinden die redelijkerwijs verenigbaar zijn met het oorspronkelijke doel waarvoor ze zijn verzameld, of als er een andere wettelijke basis is voor verdere verwerking.

Voor verwerkingen waarvoor toestemming nodig is, heeft de betrokkene de mogelijkheid om zijn of haar toestemming in te trekken door een verzoek te sturen per e-mail naar dpo@groupefirst.com. U kunt zich ook afmelden voor onze nieuwsbrieven via de speciale link in de e-mail die u hebt ontvangen.

5. Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens met uw toestemming of als het nodig is om een product of dienst te leveren waar u om heeft gevraagd.

Wij delen uw persoonlijke gegevens met andere leden van de First Groep indien nodig in verband met de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden.

We zullen ook persoonlijke gegevens delen met:

 • Elk bedrijf dat ons of onze activa zou kopen, of een bedrijf waarvan we de structuur of het bedrijf overnemen;
 • Dienstverleners en onderaannemers die deze in opdracht van ons verwerken, in overeenstemming met het contract;
 • De bevoegde autoriteiten

Daarnaast kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld voor de volgende doeleinden:

 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • Om tegemoet te komen aan de legitieme eisen van de overheid;
 • Het inwinnen van juridisch advies van externe adviseurs en andere professionele adviseurs;
 • Het opzetten, oefenen of verdedigen tegen potentiële, feitelijke of dreigende rechtszaken;
 • Om FIRST, uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Wij zorgen ervoor dat er passende maatregelen worden genomen om een hoog niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen bij het delen van persoonlijke gegevens. Indien persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden doorgegeven, zullen aanvullende maatregelen worden genomen in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

6. Aandeel en relevantie van de verzamelde gegevens:

De verzamelde persoonsgegevens zijn strikt noodzakelijk voor het doel van de verzameling. De bedrijven van de FIRST-groep streven ernaar de verzamelde gegevens tot een minimum te beperken, deze nauwkeurig en actueel te houden door de rechten van de betrokken personen te vergemakkelijken.

7. Marketing

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden, met inbegrip van alle communicatie met betrekking tot FIRST-producten en -diensten. In het geval dat uw expliciete toestemming wettelijk vereist is voor het verkrijgen van marketingcommunicatie, zullen wij u dergelijke communicatie alleen sturen als u deze heeft gegeven.

We bewaren de contactgegevens van de mensen op onze marketinglijsten totdat iemand zich afmeldt. Als u ervoor kiest om u af te melden, kunnen we beperkte informatie bewaren die voldoende is om u te identificeren, zodat we uw verzoek om af te melden kunnen honoreren.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om ons te vragen te stoppen met het sturen van marketingcommunicatie. Als u zich wilt afmelden van mailinglijsten of abonnementen, kunt u ook de optie "Zich afmelden" volgen in elk e-mailbericht dat naar u wordt verzonden om de communicatie volledig te stoppen of om de soorten communicatie te specificeren die u niet langer interesseren.

Beperkte opslagperiode voor persoonlijke gegevens:

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende een beperkte periode die niet langer mag duren dan de tijd die nodig is voor het verzamelen van de gegevens.

De bewaartermijnen van de gegevens worden aan de personen bekend gemaakt en zijn afhankelijk van de aard van de gegevens, het doel van de verwerking of de wettelijke of reglementaire vereisten.

Vertrouwelijkheid / Gegevensbeveiliging:

Wij streven ernaar om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Wij beschermen uw informatie door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of schade.

FIRST laat zijn computer- en communicatiesystemen bewaken met behulp van verschillende hulpmiddelen door competente partners. Het primaire doel van deze monitoring is het beschermen van FIRST, zijn werknemers, klanten en zakenpartners.

Er worden passende fysieke, logische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen, met inbegrip van het voorkomen van ongeoorloofde toegang.

Uw rechten

Overeenkomstig de artikelen 14 tot en met 22 van Verordening 2016/679 van 27 april 2016 heeft elke natuurlijke persoon die gebruik maakt van de dienst het recht om de volgende rechten uit te oefenen:

Een recht op toegang;

Een recht op correctie;

Een recht om bezwaar te maken en de verwerking van de gegevens te annuleren;

Een recht van verzet tegen profilering;

Een recht op beperking van de verwerking;

Een recht op de overdraagbaarheid van gegevens.

Ten slotte, wanneer FIRST een schending van persoonsgegevens vaststelt die een groot risico kan vormen voor uw rechten en vrijheden, wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de schending.

U kunt deze rechten uitoefenen door een ondertekende brief met een kopie van een identiteitsbewijs te sturen naar het volgende adres:

FIRST

Délégué à la protection des données

4 rue Nicéphore Niepce, 91420 MORANGIS -France

of per e-mail naar het volgende adres: dpo@groupefirst.com

Wij zullen uw verzoeken beantwoorden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het interne beleid. We kunnen u vragen om aanvullende informatie te verstrekken om uw identiteit te kunnen bevestigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer wij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig vinden, kunnen wij u een redelijke vergoeding in rekening brengen. Wij zullen u vooraf informeren over de geldende tarieven.

Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze te allen tijde intrekken. Het zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking. Indien wij uw persoonlijke gegevens om juridische redenen moeten bewaren, kunnen uw persoonlijke gegevens niet verder worden verwerkt en zullen deze slechts worden bewaard gedurende de tijd die de wet voorschrijft.

Wij respecteren uw privacy en waarderen de informatie die u ons heeft verstrekt. Bij het opstellen van deze privacyverklaring hadden we uw privacyrechten in gedachten. Als u echter van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens niet in overeenstemming is met de voorschriften, zouden wij het op prijs stellen als u contact met ons opneemt om te proberen uw zorgen weg te nemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, de Commission Nationale Informatique & Libertés voor Frankrijk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens onwettig is en inbreuk maakt op uw rechten.

8. Overdracht van uw informatie aan derde landen en internationale organisaties

Voorafgaand aan de overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie zorgen wij ervoor dat het ontvangende land of bedrijf passende waarborgen biedt voor de verwerking van de overgedragen persoonsgegevens en dat de betrokkenen de toepasselijke rechten en effectieve rechtsmiddelen hebben.

Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan een land buiten de Europese Gemeenschap, stuur ze dan niet naar FIRST. Door uw persoonlijke gegevens aan FIRST te verstrekken, wordt uw toestemming verondersteld.

9. Cookies

Wanneer u onze websites bezoekt, kunt u belangrijke informatie doorbladeren en raadplegen zonder uw identiteit te onthullen. Om onze site te verbeteren, gebruiken we "cookies" om uw bezoek te volgen. Een cookie is een klein tekstbestand in alfanumeriek formaat dat door een webserver naar uw browser wordt overgebracht en alleen kan worden gelezen door de server die het aan u heeft gegeven. Het kan niet als code worden uitgevoerd of virussen overbrengen.

De meeste browsers zijn in eerste instantie ingesteld om cookies te accepteren. U kunt cookies beheren met behulp van verschillende tools, waaronder de instellingen van uw browser. We nodigen u uit om de https:\\ cookies pagina te bezoeken voor meer informatie.

10. Partnersites

Als u op een link van een van onze websites klikt die u met een andere site verbindt, is dit beleid niet langer van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van andere sites met betrekking tot de behandeling van uw informatie. Het gebruik van uw informatie door de eigenaar van de website moet normaal gesproken worden ingepast in het privactbeleid van de betreffende site, dat wij u uitnodigen om zorgvuldig te lezen.

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring

We houden dit privacybeleid regelmatig in de gaten. Naarmate we wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we de datum van de "laatste update" herzien. We raden u aan om dit beleid regelmatig te herzien om te begrijpen hoe FIRST met uw persoonlijke informatie omgaat.

12. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Om contact met ons op te nemen, als u vragen heeft over ons privacybeleid of de informatie die we over u hebben, kunt u een e-mail sturen naar dpo@groupefirst.com of schrijven naar

First

« Délégué à la protection des données »

4, rue Nicéphore Nièpce

91420 Morangis – France

Laatste update : 01 Januari 2020

Menu

Instellingen